Användarnamn

Lösenord

Göran Wenner och satsningen på Riksbud representerar den framåtanda som just nu råder i Västernorrland. En stark, lokalt förankrad och driftig transportaktör underlättar ytterligare för företagandet i hela länet!”

Thomas Byström, Regionchef hos Företagarna Västernorrland

Bud- & Fraktguider

 

Emballering

Det är du som avsändare som ansvarar för att din försändelse är väl förpackad. Ett korrekt emballage innebär minskad risk för skador och därmed förseningar till din mottagare. Att innehållet är korrekt förpackat kan dessutom medföra ekonomiska fördelar för dig då det sparar utrymme som kan minska den fraktdragande vikten. Det är även en förutsättning för att du ska kunna få ersättning från oss om din vara mot förmodan skadas under resans gång.

En väl förpackad försändelse innebär att varan skall klara av normal transporthantering. Normal transporthantering kan innebära flera omlastningar och omsorteringar under resans gång vilket medför att både ytterförpackningen och innerförpackningen måste anpassas efter innehållet. Flytande innehåll och pulver ska förpackas väl så att det kan absorberas inuti ytterförpackningen, även om innerförpackningen skulle skadas. Gods på pall ska vara emballerat så att det håller sig samlat på pallen under hela transporten. Godset måste rymmas innanför pallkanten.

Adressering

När du skickar en försändelse måste du alltid uppge en korrekt leveransadress. Felaktiga adressuppgifter kan resultera i förseningar till dina mottagare och genom att undvika feladressering sparar du både tid och pengar.

Ett vanligt förekommande fel är vid adressering är ogiltiga postnummer alternativt postnummer till en postbox eller servicebox.

Märkning av inrikes godstransporter

När du skickar gods inom Sverige så ska samtliga separata försändelser märkas med en etikett. Etiketten skall minst vara 10×15 cm och skall placeras så att den lätt kan läsas.

Märk etiketten med:

 • Datum
 • Din adress
 • Mottagarens namn och adress.
 • Fraktsedelnummer och antal kollin/pallar.
 • Totalvikten och skymme/antal pall samt fraktförare
 • På våra tullsidor hittar du information kring märkning av gods som ska skickas utanför Sverige.

Märkning av paket och pall

Det är viktigt att din försändelse är korrekt märkt så att försändelsen kommer fram till rätt mottagare i rätt tid. Det är därför viktigt att du oavsett typ av försändelse alltid:

 • Skriver ut din etikett med en ren skrivare i hög kvalité
 • Placerar din etikett på en öppen och platt yta – fäst inte etiketten runt några hörn
 • Kontrollerar att streckkoden är enkel att läsa och inte är täckt av några band eller liknande.
 • Säkerställer att etiketten är väl fäst på paketet. Använder du en självhäftande etikett sitter den i regel bra på kartonger medan den på annat underlag, t.ex. trä, måste häftas fast.
 • Märkning av paket till företag eller privatpersoner

Transportetiketter

Skickar du tempererat gods skall transportetiketten vara utformad och innehålla information enligt specifikationen för transportetikett STILL enligt GS1-standard (motsvarar STE).

Fraktsedel

På fraktsedeln ska nedan uppgifter vara specificerade. Observera att du skall alltid använda separata fraktsedlar för olika temperaturkrav.

 • Avsändarens namn, adress, telefonnummer samt kundnummer
 • Mottagarens namn, adress, telefonnummer samt leveransort
 • Transportföretag och datum
 • Godsets märke
 • Transportkolliantal och kollislag (1 plastad pall motsvarar 1 kolli)
 • Varuslag
 • Bruttovikt inkl. lasttillbehör och lastmateriel t ex pall
 • Volym (t ex. pallplatser)
 • Uppgift om vilket temperaturslag och temperatur som ska gälla för godset (kylt, fryst eller värme med temperaturangivelse för respektive temperaturslag)

Göran Wenner och satsningen på Riksbud representerar den framåtanda som just nu råder i Västernorrland. En stark, lokalt förankrad och driftig transportaktör underlättar ytterligare för företagandet i hela länet!”

Thomas Byström, Regionchef hos Företagarna Västernorrland