Användarnamn

Lösenord

Göran Wenner och satsningen på Riksbud representerar den framåtanda som just nu råder i Västernorrland. En stark, lokalt förankrad och driftig transportaktör underlättar ytterligare för företagandet i hela länet!”

Thomas Byström, Regionchef hos Företagarna Västernorrland

Riksbud IT-LOGISTIK

Norrlands enklaste lösning för IT-logistik.

Vi tar hand om ditt flöde av datorer och IT-utrustning från mottagning och konfigurering till leverans hos dig med full spårbarhet och återrapportering i varje fas. Så ta det lugnt, det här är första steget i din utrullning av it-utrustning.

Vi tar bort allt krångel med alla hantering av IT-installationer:

  • Från ankomande billeverans, uppackning till uppställd och installerad hårdvara för anvisad slutanvändare hos uppdragsgivaren.
  • Vi tar i samtliga fall tagit hand om emballagematerial på ett miljövänligt sätt redan på lagret och levererar alltid IT-utrustningen oemballerad och färdig för att använda.

Vanliga tilläggsfunktioner är:

  • scanning av serienummer på datorer och skärmar
  • stöldmärkning
  • specialmärkning

Då vår prissättning för hela flödet oftast är per dator eller enhet betyder det att hanteringen blir enkel att budgetera och pris jämföra.

Det skall vara enkelt. Ett pris för IT-hårdvaran och ett pris för hela logistikutrullningen från Riksbud.

Kontakta oss så kommer vi förbi och visar hur krångelfri en IT-vardag om vi tar hand om problemen.

Riksbud POSTTRANSPORTER

Till ett fast månadspris tömmer vi Er postbox samt levererar under förmiddagen på överenskommet klockslag. Under eftermiddagen hämtar vi er utgående post, givetvis på överenskommet klockslag.

Kontakta oss så era postrutiner och hjälper er göra vardagen så enkel som möjligt.

Riksbud Emballeringstjänst

  • Vi utför emballering inför en kommande transport!
  • Vi kan bygga emballage efter storlek och produktens volym..
  • Vi lastar godset på av er beställd transportör, vi har både traktor och truckar för lastning och lossning

Kontakta oss för emballeringstjänst

Göran Wenner och satsningen på Riksbud representerar den framåtanda som just nu råder i Västernorrland. En stark, lokalt förankrad och driftig transportaktör underlättar ytterligare för företagandet i hela länet!”

Thomas Byström, Regionchef hos Företagarna Västernorrland