Användarnamn

Lösenord

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet för Riksbud innebär:

  • Att alltid använda säkerhetsbälte.
  • Transportuppdragen ska planeras så att kör- och vilotidsreglerna uppfylls.
  • Anpassa körningen efter rådande väg- och trafikförhållanden.
  • Att chaufförerna aldrig ska utföra en transport med alkohol eller starka mediciner i kroppen.
  • Dagligt underhåll av fordonsparken så fordonen är driftsäkra.

Riksbud har dokumenterade system för kvalitets- och miljöarbetet som positivt utvecklar och effektiviserar vår kärnverksamhet – val av fordon, förarutbildning och personalrutiner:

 

Förutom rutinbeskrivningar för administrativ personal har även varje förare en förarhandbok som beskriver de metoder vi använder. Vi minskar successivt transporternas miljöpåverkan genom krav på moderna fordon och kvalificerad trafikledning med gps-positionering och mobil datakommunikation. Vi kan förkorta framkörningssträckorna och samlasta gods där så är möjligt, inom givna kvalitetsramar för den beställda tjänsten. Redan i dag uppfyller huvuddelen av våra fordon kraven för varje orts miljözon. Vid varje ny fordonsinvestering ser vi över vilka miljöval som är tillgängliga.